1

 
کتاب دیواره بیستون بهشت پنهان سنگنوردان جهان بزرگنمایی

کتاب دیواره بیستون بهشت پنهان سنگنوردان جهان

200,000 ریال

-
+

کتاب دیواره بیستون بهشت پنهان سنگنوردان جهان

::::: این کتاب شامل 235 صفحه همراه با عکسهای رنگی یکی از کاملترین کتابهای کوهنوردی در مورد بیستون میباشد که آنچه کوهنوردان خارجی و کوهنوردان داخل ایران از معرفی مسیرها .خاطرات سفر ومعرفی کوه بیستون و جانپناهها و دیوارهها مانند جانپناه کام اژدها و جان پناه یال سخت و توضیح مسیر گربه های ایران از صعود به قله های این کوه از قبل از انقلاب اسلامی تا کنون انجام گرفته در این کتاب موجود میباشد .کتاب بسیار کاملی است از خاطرات و روایات کوهنوردان مطرح جهان در حضور در مسیرهای این کوهستان زیبا و پر عظمت