1

 
کتاب پرورش کبوتر برای تولید گوشت بزرگنمایی

کتاب پرورش کبوتر برای تولید گوشت

100,000 ریال

-
+

کتاب پرورش کبوتر برای تولید گوشت

چرا گوشت کبوتر؟ جواب اینکه : پرورش کبوتر گوشتی آسان است و هر کسی میتواند در منزل تجربه کند دوم اینکه محصول نهایی(جوجه کبوتر) حداکثر تا یک ماه آماده بهره برداری میشود.سوم اینکه راه صادرات آن باز است و متقاضیان زیادی در بازارهای کشورهای عربی گرفته تا بازارهای اروپایی تا کشورهایی با بازار 1 میلیارد نفری مثل چین خواستار گوشت این پرنده هستند.دلیل بعدی پرورش خواص بیشمار گوشت این پرنده میباشد.در این کتاب شما با اصول پرورش به منظور تولید گوشت آشنا خواهید شد اینکه از کجا شروع کنید .نژادها را بشناسید.چگونه تخمها را نگهداری کنید.چگونه کبوتر را جفت دهید.ساخت قفسها و مزارع و سالنها برای پرورش و .