1

 
نقشه زرد کوه بختیاری بزرگنمایی

نقشه زرد کوه بختیاری

50,000 ریال

-
+

رشته کوههای زردکوه (مجموعه کوهستانی بلند و سر به فلک کشیده از رشته کوه زاگرس مرکزی) در حد فاصل دو رودخانه بزرگ کوهرنگ و بازفت در استان چهار محال بختیاری قرار گرفته است این نقشه  به صورت یک پوستر بزرگ مسیرهای کوهستانی  و دره ها روخانه ها قلل برفی و جانپناه ها آبادی ها جاده های آسفالته و راههای عشایری و صعود به قله زردکوه را در اختیار دوستداران کوهستان قرار میدهد