1

شکار قرقاول مرغابی بلدرچین غاز کبوتر و قمری در یونجه زارهای آمریکا بزرگنمایی

شکار قرقاول مرغابی بلدرچین غاز کبوتر و قمری در یونجه زارهای آمریکا

70,000 ریال

-
+

 

فیلمی است آموزنده حاوی نکات بسیاری در زمینه هوازنی و پیش گیری در هوازنی این فیلم مجموعه کاملی است از شکار پرنده که بی شک در هیچ فیلمی تاکنون به این کاملی - چه از لحاظ تعداد پرندگانی که در یک فیلم شکار می شوند چه از لحاظ تعداد گونه هایی که در یک فیلم شکار وجود دارد- یک جا و در یک مجموعه وجود نداشته استبرای آنانی که به شکار پرنده و هوازنی در شکار علاقمند هستند واقعا جذاب خواهد بود چرا که در این فیلم ابتدا به  یونجه زارهای در حال برداشت رفته تا شاهد شکار بلدرچینو قرقاول و کبوتر فاخته و قمری هایی باشیم که گله گله بر فراز این مزارع به پرواز درآمده اند. در قسمت دیگر به مزارع گندم و ذرت در کانادا رفته تا شاهد شکار گله های عظیم غازهای مهاجری باشیم که در فصل پاییز به این زمینها هجوم می آورند و از نزدیک با تکنیکهای شکار آنها بیشترآشنا خواهیم شد در قسمت دیگر این فیلم شاهد شکار انواع مرغابی کله سبز و آنقوت خواهیم بود در قسمتهایی دیگر از فیلم شاهد شکار کبک در آمریکا خواهیم بود ر

9 محصول مرتبط