1

کتاب علوم کاربردی در تیراندازی با کمان بزرگنمایی

کتاب علوم کاربردی در تیراندازی با کمان

150,000 ریال

-
+

این کتاب در 232 صفحه یکی از کاملترین کتابها در زمینه کاربرد تیراندازی با کمان میباشد آنچه در این کتاب میخوانید شامل آشنایی با تاریخچه تیرکمان در ایران و جهان همچنین اساطیر تیر و کمان در ایران آسیا و جهان .تجهیزات مورد نیاز در تیراندازی با کمان.آشنایی با قسمتهای مختلف کمان. انواع کمان . قسمت‌هاي مختلف تير چگونه رها شدن تير از زه و عبور از كمان نحوه زه كردن كمان.نگه داشتن صحیح کمان در دست.نشانه گیری با کمان.رها کردن تیر. تمرکز ذهن در تیراندازی. محل قرار گرفتن تیر در کمان. تنظیم دستگاه نشانه گیری. تغذیه درست در کمانداری. برنامه ریزی آمادگی جسمانی و

12 محصول مرتبط