1

 
کتاب دریاچه نئور بزرگنمایی

کتاب دریاچه نئور

100,000 ریال

-
+

دریاچه نئور مهمترین و بزرگترین دریاچه آب شیرین در استان اردبیل میباشد این کتاب شامل 91 صفحه همراه با تصاویر از حیات وحش میباشد.آنچه در این کتاب میخوانید شامل : معرفی دریاچه نئور.موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی به دریاچه و راههای ماشین رو.حیات وحش. آبزیان.دوزیستان.خزندگان.پستانداران و پرندگان دریاچه .پوشش گیاهی  دریاچه .